Menu

Bogowie i powstanie świata

9 listopada 2019 - Hexah
Bogowie i powstanie świata

Prawdopodobnie tylko nieliczni pamiętają świat sprzed Upadku. Ocaleńcy nie są nawet dziś pewni tego, ile z tych tragicznych wydarzeń zdarzyło się naprawdę, a ile było tylko ułudą. Stara Era odeszła w niepamięć.

Czasy Końca (zwane też Końcem Ery), wedle legend, były okresem, w którym świat runął na oczach istot zamieszkujących krainę, niczym domek z kart. Powiada się, że góry na całym kontynencie wybuchły żywym ogniem, a wulkaniczny pył przesłonił niebo. Na ląd spadały odłamki skał, a ludzie i przedstawiciele innych ras ginęli wśród ognia i dymu. Linia brzegowa zmieniła się, a liczne miasta zostały zalane, zabierając ze sobą setki tysięcy istnień. 

Bogowie złapali świat w swoje ręce i zgnietli go. Świat upadł, aby narodzić się na nowo.  

To co martwe – pogorzelne popioły – stają się pierwotną energią Śmierci. Nicość jednak szybko zostaje zastąpiona nowymi ideami i kreatywnością niesioną wraz z esencją Powietrza. Z myśli rodzi się siła i gwałtowność – ożywcza i orzeźwiająca Woda. Okrywając materialny świat, daje mu nowe Życie, które zakwita i rodzi młode pąki stworzenia. Ono przekazuje energię Ziemi, aby ta rozkwitała, kształtowała się i okrywała wszystko materialnym ciałem. Jej owoce karmią Ogień, który je trawi i stanowi źródło zmiany, dynamikę cyklu. Wszystko pozostaje w ruchu, a cykl energii tworzy nasz świat i wypełnia go, w pewnym momencie znów zmieniając się w popiół. 

Legendy głoszą, że nie był to pierwszy upadek. Świąt umierał i rodził się na nowo wielokrotnie, a wydarzenia te stawały się pożywką dla świadomych istot, by snuć opowieści o podróżach między światami, bogach, o ich wojnach czy też sporach o pierwszeństwo, aby legitymizować podboje imperiów. Dzisiaj mówi się jednak o cyklu jako o kolejnej szansie na odrodzenie. Powiada się, że niezrozumiałe dla zwykłych zjadaczy chleba potęgi dały im kolejną szansę, aby ustanowić świat od nowa. Czy cywilizacje znajdą w sobie tyle siły, aby podnieść się z upadku?

Nie wiadomo dokładnie, ile trwały Czasy Końca. Ludzie otworzyli oczy jakby zbudzeno ich ze snu, najczęściej nie pamiętając nic z tego co nastąpiło. Świat wydawał się i wciąż jeszcze wydaje się dziki i nieznany. Ludzie, elfy, krasnoludy oraz orki nie znają odrodzonych puszczy, szczytów górskich czy nieprzeniknionych mórz. Jedynie mędrcy i mistycy wydają się posiadać podstawową wiedzę na temat prawideł rzeczywistości. 

Liczy się, że od Upadku minęło zaledwie pięć lat. 

Mówi się, że właśnie wtedy bogowie opuścili świat, oddając go w posiadanie młodszym rasom. Między rzeczywistością materialną, a krainą, do której odeszły Potęgi, pozostawiono jednak kanał – którego mędrcy i mistycy nazwali Hexah. Jedni mówią, że jest to dar, który pozostawiono śmiertelnym, inni zaś twierdzą, że stanowi on skutek uboczny ucieczki pewnej grupy istot z planu materialnego – błąd i przeoczenie, a być może nawet rodzaj uszkodzenia, zapowiedź kolejnego Upadku. Jakiekolwiek teorie snuje się wokół tego zjawiska, wszyscy są zgodni, że to przez tę wyrę spływa na świat energia, która jest podstawowym budulcem wszechświata. Tych sześć pierwiastków buduje bowiem wszystko to co materialne. Może więc rzeczywistość istnieje, odrodzona, dzięki istnieniu Hexah?

Potęgi i bóstwa

Świat wydaje się być rządzony przez sześć odmiennych energii, które razem tworzą znaną nam rzeczywistość – przynajmniej tak określają to magowie oraz mędrcy. Chociaż różnią się one naturą, uzupełniają nawzajem i tylko razem mogą funkcjonować w materii. Poza naszym światem, wedle nauk kapłanów wszystkich religii, istnieją one jednak osobno – posiadają świadomość i wolę, a przy tym określane są jako istoty tak potężne, że nadano im miano bóstw.

Jednakże, czasy, w których to bogowie mieli mieć twarze śmiertelników przeminęły bezpowrotnie, chociaż niektórzy spośród wyznawców wciąż nadają tym istotom konkretne cechy wyglądu czy usposobienia. Idee i siły rządzące krainą, postrzegano w sposób dwoisty. Tam gdzie ludzie nauki i pragmatyzmu widzieli ingerencję surowej energii, tam bardziej uduchowieni mieszkańcy Odrodzonych Krain dopatrywali się objawień, za którymi stały tajemnicze byty.

Następne artykuły będą poświęcone Potęgom, świadomościom stojącym za energią budującą jedność świata, używaną przez magów i kapłanów. Ważne jednak jest to, aby pamiętać, że te istoty, same w sobie nie tworzą żadnych spójnych doktryn religijnych. Często dookoła jednej z nich tworzy się wiele osobnych kultów – jedne z nich są w stanie przetrwać, a inne upadają bezpowrotnie.

Jak to będzie działać w praktyce?

Zdecydowaliśmy się pozostawić Wam – graczom, możliwość kreacji religii nowego świata. Podczas gry, będziecie mogli swobodnie tworzyć kulty, wyznaczać ich ramy, zdobywać fabularnie wyznawców oraz strefy wpływów, jak i nawet konkurować z innymi grupami religijnymi. Czy stare wierzenia przetrwają? Czy powstaną nowe, które stłamszą dawny porządek? Będzie to już zależało tylko i wyłącznie od Was.

Jedyną bazą, do której religie będą się odwoływały mają stanowić Potęgi: Życie, Powietrze, Woda, Śmierć, Ziemia i Ogień. Jest to bowiem jedyny aspekt związany z bóstwami, do którego Świadomi mają dostęp.